Doelcollecte D.V. zondag 4 september

Stichting Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Tearfund benadrukt dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Tearfund werkt altijd met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de omgeving en kunnen als geen ander met de plaatselijke bevolking aan een menswaardig bestaan bouwen. Tearfund geeft aan dat met name kerken de ontwikkeling van een gemeenschap in gang kunnen zetten. Daarom betrekt Tearfund kerken waar dat kan en relevant is. De primaire rol is om deze
kerken en andere partners te ondersteunen met advies, toerusting en begeleiding. Welke ontwikkeling gewenst is, hangt af van de plaatselijke context. Tearfund wil in elk programma vier drijvende krachten zien, waarmee op elk gebied duurzame verandering bereikt kan worden: economisch, fysiek, emotioneel en relationeel.
Deze 4 krachten zijn:
1. Begrip van eigen bestemming, rol, vaardigheden en mogelijkheden;
2. Lokaal eigenaarschap, duurzaamheid en weerbaarheid;
3. Het opnemen van kwetsbare groepen;
4. Samenwerking met andere partijen.
Kijk op de website van Tearfund voor de vele projecten die worden ondersteund. Wie een gift wil overmaken kan de bekende digitale weg inslaan of een gift geven aan het einde van onze kerkdiensten. Wij vragen of u het werk van de Stichting Tearfund in gebed en gift wilt gedenken.
Namens de diaconie,
Huib Visser