Doelcollecte Goede Vrijdag

Op vrijdag 7 april is de doelcollecte van de Heilig Avondmaalviering van Wijk 1 en 2 bestemd voor Goud van Noord. Goud van Noord is een diaconale stichting in Rotterdam waar mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en om zich te ontplooien. De pioniersplek Goud op Zondag vormt een interculturele geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is. Verschillen en veelkleurigheid worden gekoesterd en gevierd vanuit een christelijke identiteit met een open houding, verbindend, transparant en met respect voor andere religies.
De doelcollecte van de Heilig Avondmaalviering van Wijk 3 en 4 is bestemd voor Seinpost Slinge.
Seinpost Slinge vormt ook een pioniersgemeente. Seinpost wil graag mensen in de wijk tot bloei laten komen in de relatie met God. Seinpost Slinge is er om een luisterend oor te zijn voor iedereen uit de wijk, voor iedereen die hulp nodig heeft.
Seinpost Slinge is een maatschappelijk-diaconale organisatie voor en door wijkbewoners. Seinpost Slinge wil graag een positieve plek in de wijk bieden waar mensen zich gezien weten én waarbij een start tot de stap naar een betere toekomst wordt gerealiseerd. Naast onze geldelijke aanbeveling vragen wij u de werkzaamheden van Goud van Noord en Seinpost Slinge in uw voorbede te gedenken.

Namens de diaconie, Huib Visser