Doelcollecte Israël op 5 juli 2015

Aanstaande zondag willen wij onze doelcollecte bestemmen voor een voedselproject in Israël. Het betreft de gaarkeuken Hineni in het centrum van de stad Jeruzalem. Deze keuken wordt gerund door de uit Nederland afkomstige Benjamin Philip en vele vrijwilligers. Veel arme inwoners zijn afhankelijk van de warme maaltijden die dagelijks worden verstrekt. Helaas moeten er nu mensen worden geweigerd, omdat men niet genoeg financiële middelen heeft om de nodige vierhonderd maaltijden uit te delen. Meer informatie vindt u op www.christenenvoorisrael.nl met de zoektekst ‘gaarkeuken’. Deze collecte willen wij graag bij u aanbevelen. Uw gift kan ook worden overgemaakt op rekening  NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Hineni.
Namens de diaconie, Marius van Wijk en Paul de Jager