Doelcollecte Israël-zondag voor Shaare Zedek

De doelcollecte a.s. zondag 4 oktober voor Israël willen wij bestemmen voor het Shaare Zedek-ziekenhuis in Jeruzalem, specifiek voor de uitbreiding van de afdeling spoedeisende hulp. Het ziekenhuis heeft vanaf haar oprichting een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. De behandeling van ieder die zorg nodig heeft, maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening. Het pro-life karakter van het ziekenhuis brengt met zich mee dat men geen overheidssteun ontvangt en daarom afhankelijk is van giften.

Overmaken kan naar rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Shaare Zedek. Meer informatie kunt u vinden op de website www.shaarezedek.nl

Namens de diaconie,

Marius van Wijk en Paul de Jager