Doelcollecte Israël

De Stichting Hoop in Haifa (voorheen ‘Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa’) ondersteunt de Sisters of Nazareth met haar school in Haifa. In 1854 kwamen de Sisters of Nazareth naar het huidige Israël en vestigden zich in Galilea (Noord-Israël).
Vier jaar later openden zij een school in Haifa om kinderen uit Haifa en omgeving onderwijs te bieden. Dat was in die tijd zeker niet gewoon. Palestina was reeds 400 jaar deel van het Ottomaanse rijk toen deze kleine gemeenschap naar Palestina kwam.
De bevolking werd tot dan toe bewust onderwijs onthouden om de Ottomaanse heerschappij niet in gevaar te brengen. Maar toen het rijk steeds meer in verval raakte, met bijna totale ineenstorting van het politieke, morele, sociale en economische systeem, zocht het steun bij westerse landen. Gevolg was tevens dat christelijke missies toestemming kregen voor het openen van kloosters, scholen en ziekenhuizen. Vrouwen werden in de samenleving in het bijzonder achtergesteld met geen enkel recht op onderwijs. De Sisters of Nazareth betoonden zich pioniers door een meisjeskostschool te openen. Bij de school keek men niet naar afkomst of status, iedereen was er welkom. Zowel de kinderen van de diverse christelijke gemeenschappen als moslims, druzen en bedoeïenen. De school stelde kinderen van armlastige gezinnen in staat om onderwijs te ontvangen door hen vrij te stellen van betaling van collegegeld of van een deel daarvan.
In Israël is bijna niets hetzelfde gebleven. Maar de school van de Sisters of Nazareth is al meer dan anderhalve eeuw trouw gebleven aan haar missie: toegang bieden tot onderwijs aan kinderen uit Haifa en omgeving.
Er zijn ca. 1500 leerlingen ingeschreven. Doel van het onderwijs is algemene persoonlijke ontwikkeling in christelijke context. Men wil de leerlingen voorbereiden om mannen en vrouwen te zijn die in staat zijn te werken aan de opbouw van de samenleving van morgen. Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun identiteit, of ze nu christen zijn of niet. De school biedt leerlingen een hoog niveau van (o.a. technisch) onderwijs, zodat zij toegang kunnen verkrijgen tot vervolgopleidingen en universiteiten.
De school onderhoudt een programma voor het stimuleren van de Arabisch-Joods dialoog, door middel van excursies en uitwisseling met Joodse scholen. Mogelijkheden worden benut om duurzame vriendschappen tussen jongeren van beide volkeren tot stand te laten komen. De Nederlandse Stichting ondersteunt met vrijwilligers het waardevolle werk van de Sisters of Nazareth. Wie een gift wil overmaken, vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de
QR -code tijdens de kerkdienst te gebruiken. Wij vragen of u het werk van de Stichting in gebed en gift wilt gedenken.
Namens de diaconie, Huib Visser