Doelcollecte: Sergelt (OOD) Mongolië

Sergelt OOD is een zgn. NGO, een non gouvermentele organisatie, die haar werk doet in Mongolië. Sergelt OOD werkt als start- en aanspreekpunt voor daklozen om samen te werken aan verlichting, verbetering en verandering van de woonsituaties in Ulaanbaatar. Corrie van Esch, die deze stichting heeft opgezet, zet zich in Mongolië al ruim 10 jaar dagelijks in voor deze hulporganisatie. Zij doet dit werk vanuit haar geloof in God. De Hoop uit Dordrecht coacht haar voor haar werk.

De website vermeldt het evangeliserende karakter van haar werk niet. Het online uitschrijven van bijbelse waarden kan tegenwerking van de overheid veroorzaken. Meerdere gemeenteleden van onze Hervormde Kerk zijn nauw betrokken bij deze waardevolle zorg voor onze medemensen in Mongolië. Wie een gift wil overmaken kan de bekende digitale weg inslaan of een gift geven aan het einde van onze kerkdiensten. Wij vragen u het werk Sergelt (OOD) Mongolië in gebed en gift te gedenken.

Namens de diaconie, Huib Visser