Doelcollecte: SULAWESI

De aardbeving en tsunami hebben in Sulawesi meer slachtoffers gemaakt dan eerder gemeld. Bijna 2.300 mensen zijn overleden. Ongeveer 4.500 mensen zijn gewond en bijna 1.300 mensen worden vermist. Een groot aantal christenen behoort tot de slachtoffers.

Sulawesi is een grillig gevormd eiland Indonesië, in oppervlak iets kleiner dan Groot-Brittannië. Er wonen ruim achttien miljoen mensen. Zij leven bijna allemaal langs de kust, het binnenland is veel dunner bevolkt. Op 28 september jl werkte tijdens de aardbeving het Tsunami alarm helaas niet effectief. Zondag 28 oktober vragen wij tijdens de doelcollecte uw financiële bijdrage voor de hulpverlening in Sulawesi. Kerk in Actie ontvangt de opbrengst van onze collecte. Kerk in Actie draagt zorg voor hulpverlening welke onder andere bestaat uit noodonderdak, overlevings- en hygiënepakketten en voedselpakketten. Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Sulawesi. Laten wij de broeders en zuster in Sulawesei opdragen in ons gebed en praktisch helpen met onze financiële steun.

Namens de diaconie, Huib Visser