Doelcollecte zondag 13 november

Zondag 13 november is de diaconie collecte bestemd voor Stichting Improve.
Deze stichting is opgezet door Harmen en Marijke Westerduin met als doel om in West-Afrika mondzorg toegankelijk te maken. Bij Improve gaan ondernemerschap en onderwijs hand in hand. Hiermee wordt de kennis vergroot evenals de capaciteit van adequate mondzorg. Ze zorgen er voor dat de kennis bij de lokale bevolking komt te liggen. Er wordt medisch onderwijs gegeven en opleidingen voor tandartsen bekostigd. Tevens worden zij geholpen om zelf een praktijk te openen. Om de kwaliteit te waarborgen wordt elke kliniek partner van een tandartspraktijk uit Nederland. De stichting draagt mede zorg voor de preventie bij de bevolking en voor concrete zorg voor de allerarmsten.
U kunt uw gift geven om het motto van de stichting ’Mondzorg voor iedereen’ te verwezenlijken. U kunt een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, of via de QR-code tijdens de kerkdienst. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’.
De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de diaconie.
Namens de diaconie,
Elize Vlot-de Waard