Doelcollecte zondag 15 januari

De opbrengst van de diaconale collecte is in Wijk 1 en 2 bestemd voor het werk van de Confessioneel Hervormde Jeugdraad. Het jeugdwerk wordt gefinancierd door collectes en giften. Naast pastorale bijstand mag de jeugdraad praktisch jeugdwerk organiseren, onder andere de Mannaclubs, het Kinderkamp, het Zeilkamp en het Kick-off-weekend. Met uw gift ondersteund het de verbinding van onze jeugd met onze Gemeente.
De collecteopbrengst van Wijk 3 en 4 is bestemd voor Stichting Timon. Timon is een bevlogen organisatie met een christelijke benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.
Wij vragen u de doelen te ondersteunen en te bidden voor een zegen op het uit te voeren werk.
Namens de Diaconie, Huib Visser