Doelcollecte zondag 16 januari

Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal – vooral op het platteland – hoog is, vertrekken veel
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.nWie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, via Kerkklets of gebruik maken van de QR code.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard

Besteding watersnoodgelden
In september heeft u kunnen lezen dat het opgehaalde bedrag voor de watersnood in Limburg niet volledig besteed kon worden aan dit doel. Er waren voldoende middelen ingezameld, waardoor wij als diaconie op zoek moesten voor besteding van het
ontvangen bedrag. We weten van de nood in België en Duitsland. Daarom hebben we contact gezocht met verschillende partijen. Deze partijen waren vooral op zoek naar ‘handjes’.
Gezien de maatregelen rondom Covid zagen we als diaconie geen mogelijkheid daarin te voorzien. We zochten vervolgens naar projecten met als thema water (tekort of overschot).
We hebben een tweetal projecten van Woord en Daad mogen ondersteunen:
– Schoon drinkwater voor droog Ethiopië
Regio Senbatu Shalla kent een grond- en oppervlaktewater met een hoge concentratie fluoride en is niet gezond. Meer dan 50% van de veel voorkomende ziektes in dit gebied zijn water gerelateerd en resulteren in ziektes als diarree, dysenterie, amoeba en trachoma. Meer dan de helft van de inwoners heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Samen met lokale organisaties, de lokale autoriteiten en de bevolking zet Woord en Daad zich in voor schoon drinkwater voor deze regio. Dit doen zij door vanuit de bergregio 30 km verderop een waterleidingnetwerk aan te leggen. Ook worden sanitaire voorzieningen aangebracht op scholen en wordt lokale ondernemers geleerd latrines te bouwen.
– Duurzaam toegang tot water in Oeganda
Op het platteland van Oeganda is 50% van de waterpompen buiten werking. Om water te verkrijgen moeten de mensen lange afstanden afleggen óf zij kiezen voor het drinken van
vervuild water wat wel dichtbij te vinden is.
Woord en Daad werkt aan een betrouwbare watervoorziening. Zij doen dit door het project Watertime, waardoor meerdere waterpunten in het dorp worden gerenoveerd en er wordt een betaalsysteem op zonne-energie ingebouwd in de waterpunten.
Beide doelen konden wij ondersteunen, doordat u als gemeente zo gul heeft gegeven, daar zijn we u dankbaar voor.

Namens de diaconie, Frits van der Kooij en Jacques de Groot