Doelcollecte zondag 27 september

Zoals al eerder aangekondigd, willen wij als diaconie de doelcollecte van a.s. zondag bestemmen voor de hulpverlening voor de vluchtelingen. Hulp is nodig voor de opvang in de eigen regio, voor onderweg in Europa en voor hun aankomst in Nederland. Wilt u de vluchtelingen en de hulpverleners blijven gedenken in uw gebeden? De opbrengst van de collecte zal via Project 1027 naar de verschillende doelen worden overgemaakt. Overmaken kan naar rekeningnr  NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van ‘Vluchtelingen’.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk en Paul de Jager