Doelcollectie zondag 28 oktober: Sulawesi – Tsunami en Aardbevingen

Mede namens Kerk in Actie brengen wij de doelcollecte van d.v. zondag 28 oktober (opnieuw) onder uw aandacht. De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft al bijna 1.600 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: “Het bericht kwam binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd.” Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Sulawesi. De collecteopbrengst en giften zullen worden aangeboden aan Kerk in Actie voor de genoemde noodhulp. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!

Namens de diaconie, Huib Visser