Doopdienst

De doopdienst die op zondag 10 juli gehouden zou worden, komt te vervallen.
De eerstvolgende gelegenheid om kinderen te laten dopen is op zondag 25 september.