Doopdienst wijken 1 en 2

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondagmorgen 20 september in de Grote Kerk. Voorafgaande aan deze dienst is er doopzitting op maandagavond 7 september om 20.00 uur in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. Ouders die ernaar verlangen om hun kind te laten dopen zijn dan van harte welkom. Ds. Sparreboom hecht er aan om voorafgaande aan de doopzitting al persoonlijk kennis te maken.
Graag ontvangt ds. Sparreboom dus bericht van doopouders om een afspraak te maken.