Doopdienst wijken 1 en 2

De eerstvolgende gezamenlijke doopdienst van wijk 1 en 2 staat gepland voor zondag 18 mei a.s. in de Maranathakerk. Graag aanmelding per e-mail of telefonisch bij ondergetekende.