Dooptekst

Afgelopen zondagmorgen werd Hugo Jacob Adriaan van Tent  gedoopt.
Hij kreeg als dooptekst mee Psalm 139: 14:
‘Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel’.