Dooptekst

Zondagmorgen 10 oktober werd Henry Philippus Meijer gedoopt. Hij kreeg als dooptekst mee Spreuken 3: 5-6a:
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet.
Ds. G.J. Mink.