Doopteksten

Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan:
Simeon Jonas Munna Mnyughu
Hij kreeg als dooptekst mee (Romeinen 8: 15): U hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met: ‘Abba, Vader’.
Blandina Rachel Fijgje Munna Mnyughu
Zij kreeg als dooptekst mee (1 Korintiërs 6: 19):
Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God?
Vaileth Johanna Munna Mnyughu
Zij kreeg als dooptekst mee (Johannes 14: 17-18): Jullie kennen de Geest van de waarheid,
want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter.

Ds. G.J. Mink