Doopteksten

Zondagmorgen 27 juni werd een tweetal kinderen uit onze wijkgemeenten gedoopt.
Ze kregen elk een dooptekst mee die betrekking heeft op het gebeuren van de doop.
Boaz Aart Arjan Noordergraaf: We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden (Romeinen 6: 4).
Davey Noah den Adel: Toen u gedoopt werd bent u met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt (Kolossenzen 2: 12).

Ds. G.J. Mink