Doopteksten

Op zondag 22 mei werd de Heilige Doop bediend aan drie kinderen van onze gemeente. Ze kregen elk een dooptekst mee:
Job Willem de Wit: ‘We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Romeinen 6: 4);
Lieve Rhodé van den Dool: ‘Toen u gedoopt werd bent u met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt’ (Kolossenzen 2: 12);
Sëra Elisabeth Last: ‘Door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus.
U allen, die door de doop één met Christus geworden bent, hebt u met Christus omkleed.’
(Galaten 3: 26-27).