Doopteksten

Afgelopen zondag werden in de Maranatha Kerk vier kinderen gedoopt. Ze kregen elk een dooptekst mee:
– Amber van Rijsbergen: ‘Bij U is vergeving. Daarom eert men U met ontzag’ (Psalm 130: 4);
– Benja Izaäk Tahaparij: ‘U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld’ (Psalm 32: 5);
– Rodin Jan Leendert Spaan: ‘Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens         zonden worden bedekt’ (Psalm 32: 1);
– Jayden Bastiaan Oosterom: ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld’ (Psalm 103: 2-3a).