Doopteksten

Zondagmorgen 5 juli mochten vier kinderen worden gedoopt in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Elk van hen kreeg een dooptekst mee die gerelateerd was aan het onderwerp van de prediking. Hierin ging het over de verplichting die de doopouders op zich namen om
naar hun beste kunnen hun kinderen te onderwijzen en te laten onderwijzen in de waarheid van God.
Twan Willem Marius van Wijgerden (Psalm 119: 12):
Geprezen bent U, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
Sol van Vuuren (Psalm 119: 64):
De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
Silke van Heteren (Psalm 119: 68):
U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in uw wetten.
Sven van Rijsbergen (Psalm 119: 73):
Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd,schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.