Doopteksten

Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan vijf kinderen uit onze gemeente. Ze kregen elk een dooptekst mee die te maken heeft met het ‘zoeken naar wat Boven is, waar Christus is’ (Kolossenzen 3: 1-2):
Vera Marian de Wit:
‘Gelukkig wie de richtlijnen van de HEER volgen, Hem zoeken met heel hun hart’
(Psalm 119: 2);
Benja Emmanuel den Besten:
‘Wie God zoeken, hun hart zal opleven’ (Psalm 69: 33);
Ezra Stierman:
‘Wie bij U hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn’ (Psalm 40: 17);
Suzie van Antwerpen:
‘Wees blij van hart, u die de HEER zoekt, zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid’ (Psalm 105: 3-4);
Lilly Rosa van der Kuijl:
‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, de vrede zoeken en die najagen’ (1 Petrus 3: 10-11).