Doopteksten

Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan een viertal kinderen. Elk kreeg een dooptekst mee die gelieerd was aan het thema van de dienst. We zijn geroepen de Heer
te dienen in navolging van Hem die kwam om te dienen en zijn leven voor velen heeft gegeven:
Rijk Meerkerk: ‘Stel uzelf niet in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God’ (Romeinen 6: 13a).
Pim Julius Akkermans: ‘Denk aan uzelf als levende die uit de dood is opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid’ (Romeinen 6: 13b).
Jet Anne Korporaal: ‘Stel u nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven’ (Romeinen 6: 19c).
Abe Abraham Jakob van Dijk: ‘Dient u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft’ (1 Petrus 4: 11b).