Doopteksten

Op zondag 3 januari werd een tweetal leden van onze gemeente gedoopt. Ze kregen elk een dooptekst mee.
Johanna Sophia Redelijkheid ontving Psalm 95: 1
Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding.
Max Samuel Vogel kreeg Psalm 96: 2
ZingĀ  voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.