Doopteksten zondag 15 december

Afgelopen zondag kreeg Anna Louise Bakker de volgende dooptekst:
1 Samuel 2: 1, het begin van de Lofzang van (H)anna:
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de
HEER, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde’.
Metje Ariena den Besten kreeg voor haar leven mee:
Lucas 1: 46-48, het begin van de Lofzang van Maria:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mij Redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares’.