Doopteksten zondag 7 juli

Afgelopen zondag werden twee kinderen gedoopt.
Vere Leah Tahapary, kreeg als dooptekst mee: ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand’ (Jesaja 41: 10).
Douwe Immanuel van den Dool ontving dit woord van de Heer: ‘Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij de rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen’ (Jesaja 41: 13).