Doopzitting en doopdienst wijken 1 en 2

De eerstvolgende gezamenlijke doopdienst staat gepland voor D.V. zondagmorgen 22 februari in de Grote Kerk. De doopzitting wordt gehouden op woensdagavond 4 februari in het Dienstgebouw. Doopouders wordt verzocht zich aan te melden bij ondergetekende of scriba Gert de Bruin van wijk 2. Het duurt nog even, maar dan kunnen deze datums alvast worden vastgelegd.