Doopzitting wijken 1 en 2

Nu reeds een bericht over de gelegenheid tot dopen. De eerstvolgende gezamenlijke doopdienst staat gepland op zondagmorgen 21 december in de Grote Kerk. Daarin gaat Ds. Tanghé voor. De daaraan voorafgaande doopzitting wordt D.V. gehouden op dinsdag 2 december om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Graag van tevoren telefonisch of per e-mail opgeven bij Ds. Tanghé (vanuit wijk 1) en bij scriba Gert de Bruin (vanuit wijk 2).