Door één mens

Afgelopen zondag ging ds. L. den Breejen uit Delft voor. Het onderwerp van de schriftlezing was uit Romeinen 5: 12-21 waar Paulus vertelt ‘Door de overtreding van één mens moeten alle mensen sterven, maar de genade die God schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger’. Het thema van de verkondiging was dan ook ‘door één mens’.
Dat we in een gebroken wereld leven, is duidelijk. Ziekten, oorlog, geweld, ruzie, zet het journaal maar aan, of kijk op ‘social media’ en je ziet en hoort weinig anders. Soms hebben we van onszelf het idee dat het allemaal wel meevalt met ons zondig gedrag. We leven hier al jaren in vrede in een welvarend land, dus ‘moord en doodslag is vaak en ver van ons bed show’. Vaak echter, als we goed naar ons eigen leven kijken, is er best wel het één en ander op aan te merken. Ik denk ook terug aan een gebeurtenis in mijn eigen leven, die gemakkelijk desastreus had kunnen aflopen en dan had ik, door eigen schuld, niet hier gestaan waar ik nu sta. Ik zal een jaar of 14 geweest zijn, toen ik samen met een vriendin en m’n zusje op een stukje land bij een boerderij wat dieren verzorgde en ook een hut bouwde. Op een gegeven moment werden we echter door een stel opgeschoten jongens lastig gevallen. Dan gingen ze er met één van onze fietsen vandoor en verstopten die, dan zaagden ze een loopplank in, waardoor we bijna in de sloot vielen, dan weer maakten ze onze hut kapot en zo nog meer vervelende geintjes. Op een gegeven moment ben ik zo ontzettend kwaad geworden dat ik de klauwhamer die ik in m’n hand had met een grote vaart naar één van de jongens gooide en hoewel ik nooit goed kon mikken, schampte de hamer hem nu en had hij een gat in z’n hoofd. Op dat moment voelde ik alleen genoegdoening. Later echter ga je je dan realiseren wat er had kunnen gebeuren, de
hamer had hem ook dodelijk kunnen treffen. Ik heb de jongen en zijn ouders mijn verontschuldiging aangeboden en ik moet zeggen ‘het pesten was wel over’. Dit soort situaties laat zien, dat in ons de zonde levend is en dat er, zelfs als alles goed gaat,
vaak maar ‘een dun laagje chroom’ overheen ligt.
Als ik dan weer naar deze titel kijk: ‘Door één mens’ voel ik dankbaarheid, dankbaarheid dat God ons niet in onze zonde heeft gelaten, maar dat Hij zijn Zoon heeft gestuurd om onze zonde op zich te nemen en dat wij door deze genade gered mogen worden. Wij mogen naar Jezus kijken als onze redder, en ons vertrouwen totaal op hem richten. Dit ontslaat ons echter niet van de plicht om na te denken bij wat we doen en niet te makkelijk verbaal of lichamelijk onszelf te laten gaan. Wanneer wij van Jezus houden, zoals Hij van ons, zullen we vanuit die Liefde ons best doen om in die Liefde te leven!
Agenda
Er zijn geen activiteiten en kringen gepland.

Meeleven
A.s. zondag mogen we weer met 100 mensen naar de kerk. Iets waar velen van ons naar uit kijken. Op deze plaats staan we even stil bij diegenen met een zwakke gezondheid, voor wie het nog een te groot risico is om deze diensten bij te wonen. Het verlangen zal er zijn, maar de mogelijkheid om de diensten bij te wonen nog niet. Laten we voor hen bidden en hen in ons hart met ons meenemen! Verder leven we mee met de chronisch zieken, met eenzame mensen en met hen die psychische zorgen hebben. Gods zegen gewenst!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet, Mieke van ’t Veer