Doordrenkt met de Heilige Geest

Afgelopen zondag tijdens de Revivaldienst werd door voorganger Pal Balogh stil gestaan bij Joël 3. De profetie die daarin gedaan wordt over de uitstorting van de Geest is verbonden met de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Het jaarthema voor de Revivaldiensten is ‘de Heilige Geest’ en dan is dit een prachtig en hoopgevend begin.
Maar wat kun je je nu voorstellen over ‘de uitstorting van de Heilige Geest’?
Dat uitstorten is natuurlijk geen zacht miezerbuitje, maar een hoosbui die over je heen komt. Je kunt ervoor schuilen of een paraplu gebruiken, maar soms is het beter om de droogte te laten doordrenken met al dat water. Tijdens de overdenking kwamen er gedachten en herinneringen in mij op over zo’n letterlijke hoosbui, die ik meemaakte tijdens een stedentrip in Barcelona. Daar verwacht je geen hoosbui die een dag duurt.
Een paraplu hielp wel een beetje, maar uiteindelijk hadden we geen droge draad meer
aan ons lijf en realiseerden we ons dat je soms wel denkt dat je ergens voor kunt schuilen, maar dat dat niet altijd lukt. In het pastoraat heb ik mee mogen maken dat de Heilige
Geest zich op die manier in iemand uitstortte. Er was geen houden aan, het gebeurde gewoon. Het overkwam een vrouw, die in haar leven al veel had meegemaakt en de kerk
de rug had toegekeerd. Ik had regelmatig bij haar voor de deur gestaan met ‘De Wegwijzer’, maar ze had geen belangstelling voor een bezoek of andere kerkelijke betrokkenheid.
Toen ze op een goede toekomst leek af te stevenen, overkwam haar iets wat je niemand toewenst. Ze kreeg een hersentumor. Op dat moment greep God haar vast en stortte Hij zijn Geest in haar. We werden bij haar geroepen en mochten zien wat de Geest in iemand doet en hoeveel Kracht Hij geeft. Ondanks alle donkere wolken en het grote verdriet, wist ze waar ze naartoe ging en ze getuigde volop van dit gevonden geloof. De Heilige Geest gebruikt ook mensen en via mensen en muziek vond ze de Weg om tot haar Schepper te gaan. Daarin straalde ze zoveel geloof en vertrouwen uit dat het voor ons als pastorale helpers ook een verdieping van ons geloof gaf. Deze vrouw en hetgeen zij meemaakte ben ik nooit vergeten. Dit zijn ervaringen die zwaar zijn, maar die ook een ‘glimp van de Hemel’ laten zien. Hoewel je niemand toewenst wat deze vrouw moest doorstaan, laat het ook zien dat God niet loslaat! De Revivaldienst werd afgesloten met 5 vragen aan ons als (jeugdige) gemeente. Ik deel ze graag met jullie.
1. Hoe spreekt God tegen ons?
2. Hoe zorg ik dat de Heilige Geest in mij gaat werken?
3. Wat gebeurt er als de Heilige Geest in mij werkt?
4. Waarom heb ik het idee dat de Heilige Geest niet in mij werkt?
5. Waarom doen mensen nog zoveel slechte dingen als de Heilige Geest bestaat die zoveel goede dingen kan doen?
Tijdens de volgende Revivaldienst wordt ingegaan op de vraag die bij de gemeente het meest leeft. Hieraan kunnen jullie meewerken door je vraag (of een andere die je over dit onderwerp hebt) door te geven via de mail  aan: marlene.vanvianen@hervormdsliedrecht.nl.
Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer