Dorpsgebed/ Week van het gebed

Jaarlijks is er de gebedsweek voor de eenheid van de Kerk. Wereldwijd wordt dan gebeden. In ons land hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hierbij het voortouw. Ook in Sliedrecht doen we mee. We noemen het ‘Dorpsgebed’. Ook dit jaar laten we het niet aan ons voorbijgaan. Uiteraard kunnen we niet fysiek in de verschillende kerkgebouwen die ons dorp rijk is, samenkomen met leden van de diverse kerkgemeenschappen. Het moet nu digitaal. Alle avonden worden georganiseerd vanuit de Maranatha Kerk. Via de website van onze gemeente kunt u mee- of nakijken, mee- of nabidden. Uitzending is dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Het rooster luidt als volgt:
– maandag 18 januari: Hervormde Gemeente;
– dinsdag 19 januari: Gereformeerde Kerk;
– woensdag 20 januari: Evangelische gemeente ‘Leef’;
– donderdag 21 januari: Rooms-katholieke kerk;
– vrijdag 22 januari: samenwerkingsgemeente Nederlands
Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Ds. G.J. Mink

Week van gebed 2021
Van 17 t/m 23 januari

Diverse Sliedrechtse kerken en geloofsgemeenschappen doen ook dit jaar mee aan de Week van Gebed. Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 22 januari 2021 wordt iedere avond een gebedsmoment georganiseerd. Dit jaar uitgezonden vanuit één locatie en elke avond verzorgd door een andere kerk of geloofsgemeenschap. De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ze zijn online te volgen op de www.weekvangebedsliedrecht.nl of via de live stream van de Maranatha Kerk. Iedereen die mee wil bidden, is hartelijk welkom om dit online te volgen en mee te beleven/doen.
‘Blijf in mijn liefde’ is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland.
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie  Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Blijf in mijn liefde’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.

Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.
Voor meer informatie: F. Willemsen, 0184415506.