Dove en slechthorende gemeenteleden

Er zijn in ons midden enige mensen, die doof of slechthorend zijn en ondanks de ringleiding
moeite hebben de preek te volgen. Daarom wordt er voor gezorgd, dat zondag een paar
uitgeprinte preken klaarliggen voor hen, die ds. Tanghé daarom hebben gevraagd.
Bij het binnenkomen in de kerk kunt u een exemplaar vragen aan de deurouderlingen,
die de gemeente verwelkomen.