Drie mensen in gedachten

Heb(t) u/jij al 3 mensen in gedachten? Al biddend bezig om ze bij God te brengen, zodat God hun harten neigt? Probeer het en geniet van de daden die God door je heen verrichten wil.

Evangelisatiecommissie