Ds. H.K. Stauttener overleden

Op woensdag 27 mei is onze oud-predikant ds. Hendrik Karel Stauttener op de leeftijd van bijna 87 jaar in zijn woonplaats Coevorden overleden.
Schriftelijke condoleances aan mevrouw H.J. Stauttener- Van Reine en de familie kunt u sturen naar: Schutselaan 26 A15, 7741 AP Coevorden.

Een Dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op maandag 1 juni om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkstraat 1 te Coevorden.
Vooraf is er gelgenheid tot condoleren van 12.15 tot 12.45 uur
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Ballastweg.
Na afloop is er gelegenheid om samen met de familie koffie te drinken.