Een bedankje van de Alphacursus

Alphacursus
De Alphacursus loopt nog door tot dinsdag 10 december.
Velen hebben al voor ons gekookt of gaan dat nog doen.
Fantastisch dat er zoveel mensen uit de gemeente hier aan mee gewerkt hebben.
We gaan er van uit dat dit ook voor de voorbede geld, dat velen dit voor de deelnemers
doen, hartelijk dank hiervoor.