Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië

Zondag 9 oktober collecteren we voor betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.
Helpt u mee?
Geef boerengezinnen een beter inkomen!
Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl.
Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’.
De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de Diaconie.

Afgelopen zondag was het Israël zondag en was de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Hoop in Haifa, een doel dat met enige regelmaat financieel wordt gesteund.
Meer over deze stichting is te vinden op: www.hoopinhaifa.nl

Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard