Een dankwoord

Graag bedank ik iedereen die mij vorige week feliciteerde, zowel met mijn verjaardag
als met de koninklijke onderscheiding die ik mocht ontvangen. Het was een bijzonder, verrassend en overrompelend gebeuren. Mooi vond ik dat dit in het kader gebracht was van de Roodletterbijbel en de missionaire betekenis die deze kan krijgen en gekregen heeft. Dat zegt heel veel over de drive waarmee ik mijn werk doe.
Ook allen hartelijk dank die zich voor de organisatie en de uitvoering hebben
ingespannen, in het bijzonder de evangelisatiecommissie.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink.