Een gedicht van N.C. Otgaar

Brood en Wijn
Heer, U laat ons Uw handen zien,
Uw handen met het teken,
als wij om U vergaderd zijn
om weer het brood te breken;
het brood dat van Uw lichaam spreekt,
voor ons op ‘t kruis gegeven.
Daar bent U in de dood gegaan
en dat bracht ons het leven.
Heer, U laat ons Uw zijde zien,
het bloed dat eens moest stromen
voor zondaars. Met Uw heilig bloed
bent U bij God gekomen.
Nu geeft Gij ons de beker wijn
om daarbij te gedenken
het werk dat U op ‘t kruis volbracht,
de vreugd die G’ ons wilt schenken.

Wij zijn gestorven in Uw dood
en leven uit Uw leven.
‘t Is onbegrijpelijk groot en rijk,
wat U ons hebt gegeven.
Ons wacht een plaats aan ‘t bruiloftsmaal
in ‘t Vaderhuis daarboven,
maar U verwacht dat wij op aard
U reeds aanbiddend loven.