Een gedicht  van Nel Benschop

Het is niet waar, dat U ons hebt verlaten,
U bent niet ver van ons vandaan.
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten,
blijft elke dag Uw hart wijd open staan.
Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
en dat wij tastend door het donker gaan.
U weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
als wij alleen zijn, komt U naast ons staan.
Ons leven is toch veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat U nog wonderen doet?
Ook in ons hart kunt U Uw vlam doen branden,
luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.
Door onze handen zegent U de mensen,
door onze mond spreekt U Uw troostend woord.
Door onze daad doorbreekt u alle grenzen,
door ons gebed trekt U overwinnend voort!
Gezegend Pinksteren toegewenst!
Een hartelijke groet uit Wijngaarden,
Heleen van der Vlist-de Bruijn