Een kroning op weg naar dé Kroningsdag

Velen zullen er meer of minder van gezien hebben: de kroning van koning Charles III van Groot-Brittannië. Ik vond het bijzonder boeiend om de plechtigheid in de Westminster Abbey te volgen. Uiteraard zit daar iets van ‘beroepsdeformatie’ in… al lijkt het me bepaald een opgave om zó’n dienst te moeten leiden! Maar vooral spits ik op zo’n moment m’n oren om te luisteren wat er in gesproken en gezongen woorden over Gód wordt gezegd. Want die woorden bereiken velen, waarbij we erop mogen vertrouwen dat de Geest van God ze, zoals altijd, vérder kan brengen dan het oor alleen. Graag deel ik een fragment uit de preek van aartsbisschop Justin Welby, dat o.a. de aankondiging bevat voor de dienst op de gedenkdag van de kroning van de ‘King of Kings and Lord of Lords’: ‘Wat vandaag gegeven wordt, is winst voor iedereen. Want Jezus Christus kondigde een koninkrijk aan waarin de armen en onderdrukten bevrijd worden van de ketenen van onrecht. De blinden zien. De verslagenen en gebrokenen van hart worden geheeld.
Dat koninkrijk stelt de doelen voor alle rechtvaardige overheden, voor alle gezag. En het koninkrijk geeft ook de middelen aan voor alle overheden en gezag. Want Jezus grijpt de macht niet en maakt geen aanspraak op status. De koning der koningen, Jezus Christus, werd gezalfd niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij schept de onveranderlijke wet van goed gezag: met het privilege van macht komt de plicht om te dienen. (…)
Met de zalving van de Heilige Geest wordt aan de koning gegeven wat geen heerser ooit kan verwerven door zijn wil, of door politiek of oorlog of tirannie: de Heilige Geest zet ons aan tot liefde in actie. Dit wordt ons beloofd door Jezus, die alle voorrechten aflegde, omdat, zoals de eerste lezing ons zegt, God alles voor ons zal geven – zelfs zijn eigen leven. Zijn troon was een kruis. Zijn kroon was gemaakt van doornen. Zijn regalia waren de wonden die zijn lichaam doorboorden. Ieder van ons is geroepen door God om te dienen. Hoe dat er ook uitziet in ons eigen leven, ieder van ons kan vandaag kiezen voor de weg van God. We kunnen zeggen tegen de koning der koningen, God zelf, zoals de koning vandaag hier zegt: ‘Geef mij de genade, dat ik in Uw dienst volmaakte vrede mag vinden.’ In dat gebed ligt een belofte zonder grenzen, een vreugde groter dan dromen, hoop die blijvend is. Door dat gebed voor iedere koning, iedere heerser en ja, voor ieder mens, voor ieder van ons, worden wij geopend voor de levensveranderende liefde van God.’

Ten slotte
Vorig jaar beleefden we als gezin onze ‘vuurdoop’ op de Boven Alles Uit dagen. Die ervaring was voor herhaling vatbaar! We kijken ook dit jaar uit naar een aantal mooie dagen met ontspanning en ontmoeting.

Een hartelijke groet,  ds. Michiel Vastenhout