Een veilige kerk.

Als Hervormde Gemeente van Sliedrecht willen we een plek zijn waar iedereen zich veilig kan voelen. In het bijzonder denken we daarbij aan onze kinderen en jongeren. Juist in de kerk is het belangrijk dat het een veilige plaats is; een afspiegeling van onze God en Vader. De Bijbel leert ons, dat we met respect voor de ander, integer, betrouwbaar en zorgvuldig met elkaar om moeten gaan.

Als gemeente hebben we beleid en afspraken gemaakt over veilig jeugdwerk. Door de Algemene Kerkenraad zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, die al enige tijd actief zijn in onze gemeente:

Hilda Bakker: hilda.bakker@hervormdsliedrecht.nl

Wim van Heteren: wim.vanheteren@hervormdsliedrecht.nl

Toch zijn goede afspraken en beleid alleen niet afdoende. Er moet altijd het bewustzijn en de alertheid zijn, dat ook in onze gemeente nare situaties zich kunnen voordoen. In een tijd waarin ongewenst gedrag volop in de media is, leven er hierover ook in onze kerkelijke gemeente vragen. Schroom bij dergelijke situaties niet om in contact te treden met onze vertrouwenspersonen of de predikanten. Bovenal is het gebed noodzakelijk; dat Hij ons als gemeente draagt en beschermt.