Een Verhalenhuis in de kerk, hoe ziet dat eruit? 

Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw dorp of wijk en echt kerk voor en in uw buurt zijn? Mensen die niet (zo veel) van de kerk weten, een voet over de drempel laten zetten? De protestantse gemeente Haarlem heeft daarvoor een mooi initiatief ontwikkeld: het Verhalenhuis. Inmiddels weten veel inwoners van Haarlem de weg naar de kerk te vinden!

 Het Verhalenhuis begon niet vanaf nul: het organiseren van musicals, films, klassieke lunchconcerten, gespreksgroepen, diners en theater deed de Immanuëlkerk in Haarlem al veel langer. Daarnaast had de predikant veel contact met maatschappelijke organisaties. Een brainstorm met de kerkenraad rond de vraag: ‘Stel je voor dat er een café in de kerk is, hoe ziet dat er dan uit?’ zorgde ervoor dat de droom voor een Verhalenhuis met een café op tafel kwam.

Veel bredere aanpak
Het café zoals gedroomd kwam er niet: het regelen van vergunningen en een verbouwing van de kerk en keuken bleek op dat moment te ingewikkeld. Maar het Verhalenhuis startte wel en biedt inmiddels in een jaar meer dan 150 programmaonderdelen aan, waaraan tijdens de laatste vier maanden van 2018 drieduizend mensen meededen. Van deze bezoekers is meer dan 60 procent geen lid van de Protestantse Gemeente Haarlem Noord en Spaarndam. Een enthousiaste vrijwilliger vertelt: ‘Anderhalf jaar geleden begonnen we met het Verhalenhuis: een zaal van de kerk werd omgebouwd tot podium voor muziek, theater en films. We organiseerden voorheen cursussen voor de kerkelijke gemeente, bijeenkomsten gericht op ontmoeting en af en toe grote musicals en concerten met Kerst en Pasen. Tot onze eigen verrassing bleken er op deze nieuwe en veel bredere aanpak in een complete programmering heel veel mensen van buiten af te komen. Als bezoeker, maar ook als vrijwilliger. Allerlei maatschappelijke en culturele organisaties wilden meedoen!’

Zo binnenlopen
Het Verhalenhuis staat goed bekend in de buurt, mensen vinden het goed dat het Verhalenhuis er is, ook als ze zelf geen bezoeker zijn. Bezoekers waarderen de sfeer en de goede gesprekken die plaatsvinden. De landelijke trend om steeds meer in de eigen buurt te zoeken naar activiteiten is duidelijk merkbaar.

Ruimte voor ontmoeting
Voor de toekomst zijn er een aantal wensen: het zou mooi zijn als het Verhalenhuis zich nog meer ontwikkelt tot een café waar buurtbewoners zo binnenlopen, zonder mee te doen aan een programma. Daarvoor is de nieuwe keuken die er binnenkort komt belangrijk. Het blijkt daarnaast mogelijk om zogenoemde coproducties van kerk en Verhalenhuis te organiseren zoals andere versies van The Passion of kerkdiensten ter verdieping van een lezingenserie in het Verhalenhuis. De vrijwilliger: ‘Het Verhalenhuis is ‘kerk’ – en toch ook weer niet. Het is in hetzelfde gebouw, maar heeft een andere naam. Het gaat over dezelfde thema’s, maar in andere vormen. Soms expliciet christelijk, een andere keer veel minder. Maar steeds gaat het erom ruimte te scheppen voor ontmoeting, verdieping, bezinning en spiritualiteit; ruimte voor God, ruimte waarin ‘iets van God’ kan gebeuren.’

Zelf aan de slag als Kerk in de buurt
Het Verhalenhuis is een van de initiatieven uit het nieuwe ‘Kerk in de buurt-programma. Kerk in de buurt helpt u als gemeente verder. Aan de hand van een praktische startgids ontdekt u hoe uw buurt eruit ziet en wat past bij uw gemeente. Daarna kunt u een van de voorbeeld-initiatieven kiezen om mee aan de slag te gaan in uw buurt of een eigen initiatief vormgeven. Het project Kerk in de Buurt is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk Nederland, Kerk in Actie, de Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Meer informatie en aanvragen van de gratis gidsen kan via www.protestantsekerk.nl/kerkindebuurt.

(Bron: Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland)