‘Eind goed’

Tijdens de laatstgehouden zitting van onze Generale Synode sprak professor Theo Boer, hoogleraar aan onze eigen Protestantse Theologische Universiteit, over het thema: ‘Eind goed’.
We kennen in het Nederlands de uitdrukking: ‘Eind goed, al goed’. Maar dat was niet het thema van zijn bijdrage die ook, in uitgebreidere vorm, als boek verschenen is. Het gaat hierin wel over een protestantse kijk op euthanasie in Nederland. Uit Boers onderzoek blijkt dat de euthanasiediscussie in Nederland in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vooral door de grote protestantse kerken is geëntameerd. Hierbij speelde het barmhartigheidsmotief een grote rol. Een mens kan aan het einde van zijn leven zo ondraaglijk veel pijn moeten lijden, dat het einde misschien wel beter iets dichterbij gehaald zou kunnen worden. Zo was de gedachte.
De ontwikkelingen zijn inmiddels voortgeschreden. Allereerst op het gebied van de palliatieve zorg. Mensen hoeven lang zo veel en zo lang niet meer te lijden als vijftig
jaar geleden. Hierom is het barmhartigheidsmotief nu veel minder actueel dan toen.
Nu gaat het vooral om het zelfbeschikkingsmotief. Ikzelf mag bepalen hoe mijn einde
eruit ziet. Bij deze ontwikkeling heeft Boer grote zorgen. Hoe zit het eigenlijk met ons zelfbeschikkingsrecht?
Hebben we niet het leven als gave van de Gever gekregen? Overdenken we die werkelijkheid wel genoeg?
Uit onderzoek blijkt ook dat mensen het lijden langer kunnen volhouden als ze perspectief ervaren. Dat kan aan deze zijde van de dood, maar ook aan de andere kant ervan zijn. Hierin speelt het christelijk geloof aan het eeuwige leven een grote rol. Wat is het mooi als je de verwachting kunt hebben uiteindelijk ‘veilig in Jezus’ armen’ te zijn. Dat is werkelijk troostvol.
De term ‘euthanasie’ heeft al een voorgeschiedenis van eeuwen. Pas in de laatste eeuw ging het om het bewust beëindigen van het leven, op die manier volgens voorstanders ‘een goede dood’. Traditioneel was een ‘goede dood’, ‘euthanasie’, een sterven met Christus en een opstaan met Hem. Dan sterf je een goede dood en is er een blij vooruitzicht! Dan is het ‘eind goed’. Maar ook alleen dan! Dan spreken we terecht van ‘Eind goed, al goed’!
Ik beveel het goed leesbare boekje, dat uitgegeven is bij Kok Boekencentrum, 112 pagina’s telt en slechts € 12,99 kost, van harte bij u aan.