EO-Jongerendag

Ik las een aankondiging van de EO-jongerendag, op zaterdag 11 juni a.s.
Het thema is ‘Speak life!’ Een mooi thema, in een samenleving waarin er veel wordt gezegd en beweerd, maar het nog maar de vraag is hoe al dat gesprokene werkelijk bijdraagt aan het leven, zoals God dat voor ons mensen en voor deze schepping voor ogen heeft.
Tickets zijn te reserveren op beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag.
Voor de jongeren: een aanrader! En voor de wat oudere gemeenteleden: stimuleer de jongeren in je omgeving om hier (samen) heen te gaan!