Evangelisatiecommissie

Ook in coronatijd is vriendschapsevangelisatie de meest effectieve manier van evangelisatie. De Alpha cursus is hier een mooi middel voor. De bedoeling is dan ook dat u/jij met iemand samen naar de cursus komt. Samen naar de inleiding luisteren, iets drinken en erover door praten. Maar ook na die avond kun je er samen verder over praten als daar behoefte aan is. Vriendschapsevangelisatie, dus samen optrekken met die ander die je het evangelie gunt. Er is niets mooier dan meelopen met de geestelijke groei van die ander. Zien hoe God bij hem of haar werkt, en hoe Hij u/jou daarvoor gebruikt. Ook is de Alpha cursus geschikt om nog eens de basis van het geloof na te gaan en op te frissen voor jezelf, zodat het gesprek met de ander makkelijker wordt. De Alpha cursus start op woensdag 7 oktober en is wekelijks. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de RIVM richtlijnen. Op een regionale Alpha dag werden we gewezen op de manier van bekendheid geven aan de cursus. Als je 3 mensen biddend bij God brengt, omdat je ze het bevrijdende evangelie zo gunt, komt er meestal één van de drie mee naar de cursus. Graag roep ik u/jou op om dit met ons mee te doen. Denk biddend na wie je het gunt om zo kennis te maken met het geloof, blijf voor hem/haar bidden en nodig ze uit. Opgeven of vragen:
Frans Willemsen, 0184 415506, f.m.willemsen@solconmail.nl.