Evangelisatieouderling wijk 1

De kerkenraad van wijkgemeente 1 is blij en dankbaar te kunnen melden dat br. Frans Willemsen zijn verkiezing in het ambt van ouderling voor het werk van de evangelisatie heeft aanvaard. Hiermee is de vacature, ontstaan door het vertrek van zr. Tine Plaisier-Brouwer, vervuld.
De bevestiging van Frans zal, indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, plaatsvinden in de morgendienst van zondag 22 januari.
We bidden hem de zegen van onze Heer toe.