Examens

Het ging raar in de afgelopen maanden. Het centrale examen kwam te vervallen.
De schooltoetsen bepaalden de uitslag. Velen kregen nu verheugende berichten.
Van harte gefeliciteerd en veel succes bij het vervolg. Degenen die het dit jaar niet
haalden: hopelijk lukt het jullie bij de nieuwe ronde wel.
Heel veel sterkte daarbij.