Extra collecte noodhulp Turkije en Syrië

Zondag 19 februari zal er een extra collecte zijn waarbij u kunt geven voor de vele hulp die nodig is na het vreselijke natuurgeweld in Turkije en Syrië. Wie de beelden ziet heeft geen woorden nodig om te weten hoe hard een bijdrage nodig is. We hopen dat u de collecte ruimhartig wilt gedenken. Dat kan via de app, de bankrekening waarvan u de nummers in het Kerkblad vindt, (ovv noodhulp na aardbeving) of fysiek in de collectezak. De diaconie zal de opgehaalde bedragen bestemmen voor Kerk in Actie, dat nauw samenwerkt met andere hulporganisaties om de juiste hulp te kunnen bieden. Naast uw financiële steun is ook gebed gevraagd voor hen die getroffen zijn door deze ramp.
Namens de diaconie van harte aanbevolen!