Extra coronamaatregelen

Vorige week kondigden we het via het Kerkblad reeds aan.

Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zouden we deze week communiceren wat de gevolgen zijn voor onze gemeente. Dat de ontwikkelingen zo snel zouden gaan en de maatregelen zo drastisch zouden zijn, zagen we toen nog niet aankomen. Helaas is de werkelijkheid nu dat het aantal aanwezigen bij een kerkdienst is teruggebracht tot 30 personen (met uitzondering van kerkelijk medewerkers). Dit besluit raakt onze gemeente hard. In plaats van 550 gemeenteleden kunnen er nog 120 personen per zondag een kerkdienst bezoeken.

Voor ons als Hervormde Gemeente Sliedrecht betekent dit, dat we de gebruiksplannen moeten aanpassen.

Wat zijn de belangrijkste punten?

  • Het aantal bezoekers van een kerkdienst wordt gemaximeerd op 30 personen (met uitzondering van kerkelijk medewerkers, zoals dominee, koster, voorzangers, beamerteam et cetera).

De werkgroep buigt zich over de mogelijkheden om tot een selectie van 30 personen te komen. Zingen tijdens de kerkdiensten wordt gedaan door vier voorzangers.

  • Ten aanzien van kerkelijke activiteiten geldt, dat deze gemaximeerd zijn op een aantal van 30 personen bij binnenactiviteiten en 40 personen bij buitenactiviteiten. Indien mogelijk wordt er gezocht naar een andere vorm, zoals een online bijeenkomst. Voor alle kerkelijke activiteiten die ‘gewoon’ plaatsvinden, gelden de RIVM-richtlijnen en de gebruiksprotocollen van de betreffende gebouwen.
  • Bijeenkomsten thuis zijn niet meer mogelijk. Pastorale gesprekken en huisbezoeken blijven met inachtneming van de RIVM-richtlijnen wel mogelijk. Ook het jeugdwerk kan binnen de kaders van deze richtlijnen doorgaan.

Wat betekent dit voor zondag 11 oktober?

  • Alle reserveringen die tot nu toe zijn gedaan worden ongedaan gemaakt. Dit geldt niet voor de avonddienst van wijk 1 en 2. Hiervoor waren precies 30 aanmeldingen.
  • Voor de bijzondere diensten van zondag 11 oktober (belijdenisdienst en bevestigingsdienst) kan niet gereserveerd worden.
  • Voor de ochtenddienst van wijk 3 en 4 is het voor 30 personen mogelijk om te reserveren. Vanaf vrijdag 9 oktober wordt het reserveringssysteem hiervoor open gezet.

Natuurlijk hopen en bidden we dat deze maatregelen van korte duur zijn. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

             Kom, Schepper Geest,

             ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

             Houd ons vast,

             in Jezus’ Naam.